November

1 november

Fastighetstaxering
Fastighetsdeklaration till allmän fastighetstaxering 2017 av lantbruk ska vara lämnad. Använd helst e-tjänsten Fastighetsdeklaration lantbruk.
E-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk
Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).

14 november

Om ditt slutskattebesked skickats ut i augusti ska din inbetalning av underskott på skattekontot vara bokförd hos Skatteverket den 14 november.

Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: 4X9K