Maj

2 maj

Du som privatperson ska ha lämnat inkomstdeklarationen för inkomståret 2015, senast den 2 maj.

3 maj

Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor.
Räntan börjar räknas från och med den 4 maj.

Du som ska betala in pengar till ditt skattekonto ska använda bankgiro 5050-1055. Om du betalar via internet måste du ange det OCR-nummer som är unikt för just dig. Numret får du fram genom e-tjänsten OCR-beräkning.

Till OCR-beräkningen

Vill du beställa inbetalningskort gör du det via beställningstjänsten.

Beställ inbetalningskort via beställningstjänsten

Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: GNC5