Juni

8 juni

Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut under vecka 23. Senast den 10 juni ska pengarna finnas på ditt mottagarkonto.
Du som är privatperson (löntagare, pensionär, student etc.) kan få tillbaka pengar på skatten redan före midsommar. Då måste dock följande grundkrav vara uppfyllda:
Du ska ha deklarerat via sms, telefon, app eller i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 senast den 2 maj 2016.
Du ska ha anmält ditt bankkonto för skatteåterbetalning senast den 2 maj 2016.
Du ska få pengar tillbaka enligt ditt slutskattebesked som skickas ut i juni.

13 juni

Slutskattebesked
Skatteverket skickar ut slutskattebesked den 13–20 juni.

15 juni

Beslut om fastighetstaxering
Omkring den 15 juni skickas besluten om fastighetstaxering ut digitalt till dig som är fastighetsägare och ansluten till Mina meddelanden. Det handlar om:
förenklad fastighetstaxering 2016 av hyreshus och ägarlägenheter
särskild fastighetstaxering 2016 av lantbruk eller småhus.
Du som inte har anslutit dig till Mina meddelanden får beslutet på papper senast i början av juli.

30 juni

Beslut om fastighetstaxering
Senast den 30 juni skickar Skatteverket ut besluten om fastighetstaxering på papper till dig som är fastighetsägare. Det handlar om:
förenklad fastighetstaxering 2016 av hyreshus och ägarlägenheter
särskild fastighetstaxering 2016 av lantbruk, småhus, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.
Om du är ansluten till Mina meddelanden, får du beslutet i din digitala brevlåda redan omkring den 15 juni.

Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: A4XS