Juli

12 juli

Företag:
Debiterad F- eller SA-skatt för juni 2015 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

  • Momsen för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2015 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • En momsdeklaration för maj 2015ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • En arbetsgivardeklaration för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2015 vara bokförda på Skatteverkets konto.

22 juli

Företag:
En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 juli

Företag:
En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 juli

Företag:
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

  • Momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • En momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • Momsen för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • Moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.
Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: C3RT