December

6 december

Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 6–9 december till dig som har anmält konto.

12 december

Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 12–16 december till dig som inte anmält konto. Du får ett utbetalningskort om beloppet är 2 000 kronor eller mer.
Mindre belopp än 2 000 kronor står kvar på ditt skattekonto om du inte begär att få dem utbetalda.

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dig som inte fått detta tidigare.

 

Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: K9FB