Varför Adrian & Partners?

10 skäl att välja Adrian & Partners

 

1 – Du behöver göra en affärsplan eller utveckla din verksamhet

Våra konsulter kan hjälpa dig med allt från att affärsplanen blir det verktyg i din
verksamhets utveckling som det skall vara till att hjälpa till med utveckling av en
redan igångvarande verksamhet.

 

2 – Du behöver hjälp med att välja företagsform

Oavsett om Du är enskild näringsidkare, har handels- eller kommanditbolag eller äger
aktiebolag så kan vi hjälpa dig att välja rätt företagsform för framtiden. Vi förklarar
vad man bör tänka på vad gäller skatter, juridik m m och tillsammans finner vi rätt väg
för Dig.

 

3 – Du känner att Du inte hinner med Din egen redovisning

Du gör Din egen bokföring men börjar nå en punkt där Du inte längre kan, hinner eller
orkar med. Vi kan hjälpa Dig tillbaka på spåret och lasta av Dig precis så mycket –
eller litet – som Du vill och behöver.

 

4 – Du har växt och vill delegera

Efter hand Din verksamhet växer blir det nödvändigt att delegera uppgifter till andra.
Att outsourca ”ekonomiavdelningen” kan många gånger vara ett bra sätt att frigöra
Din egen tid för att utvecklas ditt företags kärnverksamhet vidare.

 

5 – Myndighetskontakter

Det finns en aldrig sinande ström av pappersarbete för ett företag vad gäller skatter
och juridik, inte minst när verksamheten växer. Vi kan hjälpa Dig med mer än bara
skattedeklarationerna. Vi ser till att Du är uppdaterad och med på alla lagar och regler
Du omfattas av.

 

6 – Du kanske skall ha revision.

När Din verksamhet nått en viss storlek vad gäller omsättning, balansomslutning och anställda, då blir du skyldig att ha revision. Vi kan hjälpa Dig med detta och vi har lång erfarenhet och stor vana av effektiv revision i mindre bolag.

 

7 – Du kanske redan har revision.

Du har redan revision men förstår inte vad revisorn gör – samt tycker Du inte det är värt pengarna. Vi kan hjälpa Dig! Antingen kan vi ta över revisionsuppdraget helt och lovar dig då en ny upplevelse eller så kan vi stötta upp så förutsättningarna för Din revisors arbete blir så förenklat det bara kan. Vi blir alltså antingen Din nye revisor eller Din nya rådgivare.

 

8 – Du kanske behöver hjälp med lån

I takt med att reglerna för bankerna blivit alltmer formella och omfattande så har det blivit svårare för minder företag att låna pengar. Ytterst handlar det om att banken vill vara säker på att kunna få återbetalt med ränta. Vi kan hjälpa Dig i dialogen med banken, se till att kalkyler m m tas fram samt presenteras så banken kan tro på Dig och Din idé.

 

9 – Du har ett företag – men också en familj

Vad händer om Du skiljer Dig? Dör? Om Ni är flera ägare och någon av de andra skiljer sig eller dör. Eller blir långtidssjuk. Situationerna som kan skapa större eller mindre kaos är många. Vi hjälper dig att upprätta testamente, samboavtal, delägaravtal osv, kort sagt, det Du behöver för att tryggt kunna vara fokuseras på Din verksamhet och inte oroa Dig för vad som kan hända om…

 

10 – Du kanske skall köpa – eller sälja en verksamhet.

Innan Du köper, eller säljer, en verksamhet så tror vi det kan vara oumbärligt att ha en kontakt med oss först. Vi kan guida Dig i köpprocessen så Du betalar rätt samt får det Du betalar för och inget annat. Om Du säljer ser vi till att det Du säljer är i så fint skick som möjligt och att Du får så bra betalt som möjligt. I båda fallen hjälper vi givetvis till med såväl avtalsbiten samt skattedelen.

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: G8PL