Ekonomistyrning

För att tillgodose behovet av en fungerande styrning och uppföljning hjälper vi till med att kartlägga företagets ekonomifunktion och rutiner. Vi kan också se över och kartlägga behov av rapportering och uppföljning, ta fram förslag på förbättringar och åtgärder i form av:

  • Nya arbetsrutiner
  • Förbättra planerings- och budgetprocesser
  • Ny ansvarsfördelning
  • Omorganisation
  • Belöningsmodeller
Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: 53PD