Historien påverkar vårt arbete…

augustus

Augustus

Augustus, född som Gaius Octavius Thurinus den 23 september 63 f.Kr. i Rom och död 19 augusti 14 e.Kr. Augustus regering lade grunden för ett rike som varade i hundratals år, tills det slutliga Roms fall. Många betraktar Augustus som Roms störste kejsare genom tiderna. Säkert är att hans politik förlängde Roms livslängd och initierade den berömda Pax Romana eller Pax Augusta.. Augustus offentliga finansiella reformer fick ett stort inflytande på imperiets följande framgångar. Augustus införde ett samordnat skattesystem. Denna reform ökade Roms inkomster, stabiliserade penningflödet, och reglerade den finansiella relationen mellan Rom och provinserna. Skattetrycket avgjordes av folkräkningar. I Bibelns Nya Testamente beskrivs hur Augustus utfärdar en order om hur hela världen (det vill säga hela romerska riket) skall skattskrivas (Lukas 2:1). Medborgare av Rom och Italien betalade indirekta skatter, medan direkta skatter togs från provinserna. En annan viktig reform var avskaffandet av privata uppbördsmän, vilka ersattes av betalda offentliganställda uppbördsmän.

 

 

 luca-bartolomes

Luca Bartolomes Pacioli

Luca Bartolomes Pacioli levde 1445 – 1517. Han var en italiensk franciskanermunk och matematiker och anses vara grundaren av ekonomisk redovisning. Han publicerade böcker med den dubbla bokföringsprincipen, också kallat dubbel italiensk bokföring, vilket utgör den fundamentala metoden att bokföra. Fransmannen De la Porte gav senare metoden en mer vetenskaplig tyngd.
Pacioli publicerade 1494 verket ”Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita”, ett uppslagsverk för dåtidens vetskap om disciplinerna aritmetik, matematik och bokföring. Ett annat verk av honom från 1509 är De Divina Proportione, där han beskriver det gyllene snittet. Pacioli var nära vän till Leonardo da Vinci.

 

 

al-capone

Al Capone

Gangsterkungen Al Capone hamnade i fokus efter Valentindagsmassakern den 14 februari 1929. Det blev början på slutet av en karriär som världens farligaste brottsling åren 1930 och 1931. Under slutet av 1920-talet ledde han den största ligan i Chicago, en stad som då var ökänd för sin höga brottslighet. Alkoholförbudet skapade nya marknader för de som ville tjäna pengar på smuggling, hembränning, lönnkrogar med tillhörande prostitution eller spel. De sålde det som folk ville ha och allmänheten såg därför mellan fingrarna så länge ingen ”oskyldig” drabbades av våld eller död. Trots sin omfattande verksamhet kunde Capone aldrig dömas för annat än skattebrott, vilket dock till slut gav honom 11 års fängelse i federal domstol. FBI genomförde ekonomiska utredningar av bokföring för att kunna fälla Capone, när man inte lyckades inom andra områden. Capone påbörjade straffet i statsfängelset i Atlanta, men flyttades senare till Alcatraz. När han frigavs var han nedbruten både mentalt och fysiskt.

 

 

ivan-kreuger

Ivar Kreuger

Riksbankens Chef Ivar Roth hade i mars 1932 planerat att möta Ivar Kreuger i syfte att reda ut Kreuger-koncernens och Svenska Tändsticks AB:s ekonomi och ställning. Något möte blev det aldrig eftersom Ivar Kreuger sköt sig i Paris den 12/3 1932. Flera personer i Kreuger-företagen åtalades för bokföringsbrott och fick avtjäna långa fängelsestraff. Koncernen svarade under 1930 för nära 64% av totala omsättningen på Stockholmsbörsen och hade som mest 250 fabriker i 43 länder. Konkursen som följde fick förutom politiska konsekvenser i Sverige också påverkan på ekonomin både i Europa och USA. The Economist kallade Kreuger för ”The world’s greatest swindler”.

 

 

refaat-el-sayed

Refaat el Sayed

Refaat el Sayed utsågs 1985 till ”årets svensk” och Fermenta, vars vinst ökat fyra gånger under året, till ”Årets aktie”. Stockholms fondbörs omnämnde senare Fermenta som den ”mest djupgående skandal som skakat det svenska näringslivet på 50 år”. Under 1987 framkom rena bokföringsmanipulationer och systematiskt undandragande av information. Skillnaden mellan redovisat resultat och verkligt resultat 1984 – 1986 uppgick till över en miljard. Refaats fall började då miljöaktivisten Björn Gillberg i januari 1986 avslöjade att den doktorshatt Refaat påstod att han hade, var en lögn. Lögnerna avslöjades en efter en och i revisorernas PM sommaren -86 framkommer att resultatet för 1985 var mest luft. Refaat El-Sayed dömdes1989 till sex års fängelse för bland annat bokföringsbrott och brott mot insiderlagstiftningen. Fermentas styrelse dömdes dessutom till dagsböter för miljöbrott. Så fort El Sayed frigetts startade han Hebi Care som snart kastades ut från börsen efter upprepat slarv med bolagets informationsgivning. 2012 blev Refaat El Sayed dessutom efterlyst av Interpol för bedrägeri av egyptiska myndigheter.

 

 

worldcom

Worldcom

Worldcom grundades 1983 och expanderande under de kommande 20 åren genom uppköp inom telekombranschen. Worldcom var USA:s näst största internet- och teleoperatör innan företaget gick i konkurs 2002. Koncernen hade som mest 85.000 anställda i 65 länder. Bernard Ebbers, den karismatiske koncernchefen , var en av Worldcoms grundare. Han startade sin karriär som baskettränare och mjölkbud. Den nästan osannolika framgångssagan grundade sig på ekonomiska oegentligheter där det slutligen saknades 11 miljarder i bolagets redovisning. Bernard Ebbers fälldes som huvudansvarig dömdes till 25 års fängelse. Han ansågs skyldig till konspiration, bedrägeri och vilseledande redovisning till myndighet.

 

 

enron-corporation

Enron Corporation

2001 försattes Enron Corporation i konkurs. Med sina 20.000 anställda var bolaget ett att världens största energi- och kommunikationsföretag. Tidningen Fortune utsåg Enron, med påstådda intäkter om $101 miljarder, till USA:s mest innovativa företag sex år i rad. I slutet av 2001 visade det sig att redovisningen genom kreativt och systematiskt bokföringsbrott varit felaktig. Med hjälp av avancerade affärsupplägg där intäkter och tillgångar tillföll enheter som inkluderades i Enronkoncernens resultat, medan kostnader och skulder exkluderades i bokföringen, skapades en väsentligt mer positiv bild av koncernens resultat och ställning än den verkliga. Kenneth Lay och Jeffrey Skilling förklarades skyldiga till ett flertal åtalspunkter, när rättegången avslutades den 25 maj 2006 Enron har även beskyllts för att ha medverkat till att manipulera tillgången på elmarknaden och därmed priset, vilket ledde till den stora elkrisen i Kalifornien. Enronskandalen fick katastrofala konsekvenser för den globala revisionsorganisationen Arthur Andersen. Arthur Andersen som godkänt redovisningen i koncernen fick som en följd av påstådda brister i revisionen av Enron avveckla sin verksamhet i USA. Inom ett par veckor hade hela Arthur Andersen brutit samman och över 100.000 medarbetare över hela världen fick söka sig ny arbetsgivare.

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: JLKK