Om A&P

En myra är bättre än fyra elefanter

– Vi är företagens pålitliga rådgivare!

Adrian & Partners är en av de få medelstora revisions– och redovisningsbyråer som har valt att gå sin egen väg och stå utanför de stora elefanterna. Trots vår storlek finns vi representerade både lokalt, nationellt och internationellt i olika sammanhang. Vi deltar också i branschens kvalitetssäkringsarbete. Adrian & Partners värnar om utveckling av ett stabilt, långsiktigt och etiskt företagsklimat såväl nationellt som utomlands. Vårt arbete tillsammans med våra kunder syftar till att verka för lösningar som alla inblandade skall kunna vara stolta över även om de skulle synas i sömmarna. Vi strävar också efter att bidra med vår kunskap till andra, t ex genom det avtal med Georgien som slutits i vilket vi påtar oss att hjälpa till att biträda med att utveckla god redovisnings- samt revisionssed. I vårt rådgivningsarbete skall vi alltid kunna svara ja på…

  • Är det lagligt?
  • Känns det rätt?
  • Vill vi se det på första sidan i tidningen?

Vi är REDO!

I januari 2007 renodlades Adrian & Partners ABs verksamhet. Redovisningskonsultverksamheten bolagiserades och REDO bildades. Sedan dess har intresset för byråns tjänster ökat samtidigt som kompetens och teknik har utvecklats. I dag arbetar vi med allt från enmansföretag till mindre börsbolag.

Kreativitet, Flexibilitet, Samarbete, Passion och Noggrannhet

Vi tror att värdegrunder som kvalitet, utveckling och kompetens är så självklara inom vår bransch och är en förutsättning för att vi alls skall klara av att utföra vårt arbete enligt de krav som ställs i lag och i etiska regler.

Våra värdegrunder är:

  • Kreativitet – skapa lösningar, se möjligheter
  • Flexibilitet – vakna för snabba förändringar
  • Samarbete – vi jobbar tillsammans med kunden, varandra och våra leverantörer
  • Passion – vi tycker det vi gör är roligt och värdesätter att ha roligt på jobbet och tillsammans
  • Noggrannhet – vi slarvar inte, rätt snyggt och i tid borde vara en självklarhet

Vi älskar siffror!

Vi har väldigt kul på jobbet – trots att vi arbetar med papper och siffror! Vi tror nämligen på fullt allvar att en trivsam arbetsplats stimulerar till såväl personlig som yrkesmässig framgång – och ett gott skratt har ju aldrig skadat. Som medarbetare på Adrian & Partners är det självklart att dela och verka för byråns värdegrunder. Medarbetare på Adrian & Partners ges möjlighet till stort ansvar och även om arbetet bjuder på varierande arbetsuppgifter finns goda möjligheter till specialisering. I en föränderlig värld står kompetensutveckling i centrum för våra medarbetare vilket kräver en vilja och hunger efter att ständigt utvecklas. Möjligheterna är obegränsade för drivna och engagerade medarbetare som dessutom, liksom övriga på byrån, är måna om att det ska vara roligt på arbetsplatsen och i själva yrkesutövandet.

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: LCPR